On-line přihlášky ke zkoušce pro účely udělování státního občanství na termíny 13. 3. a 10. 4. 2021 jsou otevřené. 

Volná místa zbývají zejména ve zkušebních centrech mimo Prahu.

Termíny zkoušky

Zkoušku z českého jazyka je možné složit v místech konání zkoušky z českého jazyka. Zkouška se koná ve čtvrtek, v pátek nebo v sobotu a začíná v 11:00. V den zkoušky se musíte k registraci dostavit nejméně 30 minut před začátkem zkoušky.

DatumZkouškaMísto

pátek 29. 1. 2021

NÁHRADNÍ

České reálie + Český jazyk Praha, Mariánské Lázně, Poděbrady, Brno, České Budějovice, Plzeň, Hradec Králové

sobota 6. 2. 2021

NÁHRADNÍ

České reálie + Český jazyk všechna zkušební centra kromě Brna

sobota 20. 2. 2021

NÁHRADNÍ

České reálie + Český jazyk všechna zkušební centra
sobota 13. 3. 2021 České reálie + Český jazyk Praha, Liberec, Poděbrady, Brno, České Budějovice, Ostrava, Plzeň
sobota 10. 4. 2021 České reálie + Český jazyk Praha, Liberec, Mariánské Lázně, Poděbrady, Brno, Plzeň, Hradec Králové
pátek 30. 4. 2021 Český jazyk Praha
sobota 22. 5. 2021 České reálie + Český jazyk Praha, Liberec, Brno, České Budějovice, Olomouc, Hradec Králové
pátek 4. 6. 2021 České reálie + Český jazyk Praha, Mariánské Lázně, Poděbrady, Brno, Plzeň
pátek 25. 6. 2021 Český jazyk Praha, Liberec, Poděbrady, Ostrava
čtvrtek 2. 9. 2021 České reálie + Český jazyk Praha, Mariánské Lázně, Poděbrady, Brno, České Budějovice, Olomouc, Plzeň
sobota 2. 10. 2021 České reálie + Český jazyk Praha, Liberec, Poděbrady, Brno, Ostrava, Hradec Králové
pátek 22. 10. 2021 Český jazyk Praha
sobota 13. 11. 2021 České reálie + Český jazyk Praha, Mariánské Lázně, Brno, České Budějovice, Olomouc, Plzeň, Hradec Králové
sobota 4. 12. 2021 České reálie + Český jazyk  Praha, Liberec, Poděbrady, Brno, Ostrava

Výběr termínů zkoušky je součástí přihlášky ke zkoušce. Ke zkoušce je nutné se přihlásit nejméně 14 dnů před zkušebním termínem. Bez přihlášky nemůže uchazeč zkoušku konat.

Uchazeč se může ke zkoušce z českého jazyka přihlásit:

Pokud se termín v přihlášce na adrese http://ujop.cuni.cz/obcanstvi nezobrazuje, je kapacita zcela naplněna a není možné se v daném zkušebním centru již přihlásit. Kapacita se může uvolnit, když se některý z uchazečů odhlásí.