Những thời hạn thi trong năm

Thi cho việc cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech có thể tiến hành tại những điểm thi.

Thi được tiến hành vào:

  • vào ngày thứ năm, thứ sáu hoặc thứ bảy
  • thi về cuộc sống, xã hội Czech bắt đầu lúc 10:00,
  • thi tiếng Czech bắt đầu lúc 11:00.

Vào ngày thi thì các bạn phải đến đăng ký ít nhất là 30 phút trước khi thi. 

NgàyMôn thiĐịa điểm

thứ sáu 29. 1. 2021

NGÀY GIỜ KIỀM TRA THAY THẾ

Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Mariánské Lázně, Poděbrady, Brno, České Budejovice, Plzeň, Hradec Králové

thứ bảy 6. 2. 2021

NGÀY GIỜ KIỀM TRA THAY THẾ

Kiến thức về Séc + Tiếng Séc tất cả các trung tâm kiểm tra trừ Brno

thứ bảy 20. 2. 2021

NGÀY GIỜ KIỀM TRA THAY THẾ

Kiến thức về Séc + Tiếng Séc tất cả các trung tâm kiểm tra

thứ bảy 13. 3. 2021

HUỶ BỎ

Kiến thức về Séc + Tiếng Séc

Praha, Liberec, Poděbrady, Brno, České Budějovice, Ostrava, Plzeň

CHUYỄN ĐẾN NGÀY 24.4.2021

thứ bảy 10. 4 2021 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Liberec, Mariánské Lázně, Poděbrady, Brno, Plzeň, Hradec Králové

thứ bảy 24. 4 2021

NGÀY GIỜ KIỀM TRA THAY THẾ

Kiến thức về Séc + Tiếng Séc

Praha, Liberec, Poděbrady, Brno, České Budějovice, Ostrava, Plzeň

CHUYỄN TỪ NGÀY 13.3.2021

thứ sáu 30. 4 2021 Tiếng Séc Praha
thứ bảy 22. 5. 2021 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Liberec, Brno, České Budějovice, Olomouc, Hradec Králové
thứ sáu 4. 6. 2021 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Mariánské Lázně, Poděbrady, Brno, Plzeň

thứ sáu 11. 6. 2021

MỚI

Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Poděbrady, Brno, Olomouc, Plzeň, Hradec Králové
thứ sáu 25. 6. 2021 Tiếng Séc Praha, Liberec, Poděbrady, Ostrava
thứ năm 2. 9. 2021 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Mariánské Lázně, Poděbrady, Brno, České Budějovice, Olomouc, Plzeň
thứ bảy 2. 10. 2021 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Liberec, Poděbrady, Brno, Ostrava, Hradec Králové
thứ sáu 22. 10. 2021 Tiếng Séc Praha
thứ bảy 13. 11. 2021 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Mariánské Lázně, Brno, České Budějovice, Olomouc, Plzeň, Hradec Králové
thứ bảy 4. 12. 2021 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Liberec, Poděbrady, Brno, Ostrava

Thí sinh có thể đăng ký thi tiếng Séc và/hoặc thi kiến thức về Séc:Lựa chọn thời điểm thi là một phần của việc đăng ký thi. Cần phải đăng ký chậm nhất là 14 ngày trước thời điểm thi. Không có việc đăng ký này thì đương sự không được phép thi.  

Nếu thời điểm thi tại địa chỉ  http://ujop.cuni.cz/obcanstvi  không được đăng có nghĩa là đã đủ số lượng và không thể đăng ký tại trung tâm thi đó nữa. Số lượng có thể được mở ra nếu có ai đó hủy đăng ký.