Підручники та інша література

Перелік підручників та інших матеріалів, рекомендованих для викладання чеської мови і для набуття або закріплення мовних знань на рівні B1 відповідно до CEFR.

ADAMOVIČOVÁ, A., HRDLIČKA, M., IVANOVOVÁ, D. Basic Czech II. Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2071-8.

ADAMOVIČOVÁ, A. Nebojte se češtiny: konverzace pro středně pokročilé. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 978-80-246-1059-7.

BISCHOFOVÁ, J., HRDLIČKA, M. Čeština pro cizince a azylanty. Cvičebnice B1. (Czech for Foreigners and Immigrants. The workbook B1.); In: Čeština pro cizince a azylanty. Cvičebnice B1. 2. vyd. Praha : MŠMT ČR, SOZE, 2007.

BISCHOFOVÁ, J., HRDLIČKA, M. Čeština pro cizince a azylanty. Učebnice B1. (Czech for Foreigners and Immigrants. The textbook B1.); In: Čeština pro cizince a azylanty. Učebnice B1. 2. vyd. Praha : MŠMT ČR, SOZE, 2007.

BOŘILOVÁ, P., HOLÁ, L. Česky krok za krokem 2. Praha : Akropolis, 2009. ISBN 978-80-86903-92-7.

CVEJNOVÁ, J. Česky, prosím III. Praha : Karolinum, 2017. ISBN 9788024635125.

ČECHOVÁ, E., REMEDIOSOVÁ, H. Do you want to speak Czech? Liberec :Harry Putz, 2005. ISBN 80-2165-9-5. (+ další jazykové mutace:RJ, NJ, FJ, PJ...)

HRONOVÁ, K., HRON, J. Čeština pro cizince / Czech for Foreigners H + H, A1–A2 ; B1 / mini – medium. Praha : Didakta, 2009.ISBN 978-80-254-2295-3.

KESTŘÁNKOVÁ, M., ŠNAIDAUFOVÁ, G., KOPICOVÁ, K. Čeština pro cizince - úroveň B1. Brno : Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3007-0.

  • публікація схвалена МОМС положенням № 16974/11-23

NEKOVAŘOVÁ, A. Čeština pro život 1. Praha : Akropolis, 2008. ISBN 978-80-86903-80-4.

NEKOVAŘOVÁ, A. Čeština pro život 2. Praha : Akropolis, 2012. ISBN 978-80-87481-52-3.

PEČENÝ, P. a kol. Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny - úroveň B1 (CCE-B1). Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2066-4.

  • Vydání druhé. Praha : Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3486-9

REŠKOVÁ, I., PINTAROVÁ, M. Communicative Czech - I a II. Brno :Ivana Rešková, 2006.