Vyhláška MŠMT

V souvislosti s přijetím zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) zavádí Česká republika od 1. ledna 2014 doklad o znalosti českého jazyka a reálií jako nezbytnou náležitost žádosti o vydání občanství České republiky. Podle zmocňovacího § 78 zákona č. 186/2013 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví vyhláškou č. 433/2013 Sb. o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky:

  • rozsah znalostí českého jazyka, základní znalosti ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky pro účely zkoušky z jazyka a reálií,
  • bližší pravidla organizace zkoušky z jazyka a reálií, včetně zkušebního řádu a zveřejňování informace o její organizaci,
  • vzor dokladu o absolvování zkoušky z jazyka a reálií,
  • jazykové zkoušky rovnocenné jazykové části zkoušky z jazyka a reálií.

Podrobné informace o zkoušce najdete v záložce Zkouška z českých reálií a v záložce Zkouška z českého jazyka.