Zákon o státním občanství ČR

1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), který upravuje způsoby nabývání a pozbývání státního občanství České republiky. Text zákona o státním občanství České republiky je přístupný na těchto internetových stránkách:

Podle § 14 výše uvedeného zákona je jednou z podmínek pro udělení státního občanství České republiky prokázání znalosti českého jazyka (čl. 4) a prokázání základní znalosti ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky (čl. 5). Tato znalost je prokazována úspěšným složením zkoušky pro účely udělování státního občanství České republiky.

Zákon o státním občanství České republiky výslovně stanoví, že na udělení státního občanství České republiky není právní nárok.

Podrobnější informace k novému zákonu o státním občanství najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Podrobnější informace o zkoušce najdete v záložce Zkouška z českých reálií a v záložce Zkouška z českého jazyka.