Закон про громадянство ЧР

З 1 січня 2014 року набуває чинності Закон № 186/2013 Зб. «Про громадянство Чеської Республіки та про зміну деяких законів (закон про громадянство Чеської Республіки)», який регламентує порядок набуття й позбавлення громадянства Чеської Республіки.Текст закону про громадянство Чеської Республіки доступний на наведених нижче сайтах:

Відповідно до § 14 зазначеного вище закону однією з умов надання громадянства Чеської Республіки є підтвердити знання чеської мови (ст.4) і наявність основних знань про конституційну систему Чеської Республіки та основної орієнтації в культурно-суспільних, географічних та історичних реаліях Чеської Республіки (ст. 5). Ці знання підтверджуються успішним складанням іспиту для цілей надання громадянства Чеської Республіки.

Закон про громадянство Чеської Республіки прямо встановлює, що стосовно надання громадянства Чеської Республіки немає законного права вимагання.

Докладна інформація щодо нового закону про громадянство знаходиться на сайті Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки.

Докладна інформація про іспит знаходиться в закладках Іспит зі знання чеських реалій та Іспит з чеської мови.