Các điểm thi trong năm

Địa điểm được chọn để thi tiếng Séc và/hoặc thi kiến thức về Séc là một phần của việc đăng ký thi. Viện ngôn ngữ học và đào tạo chuyên ngành của trường đại học Sác Lơ (ÚJOP UK) là cơ quan giám sát kiểm tra tiếng Séc và/hoặc kiểm tra kiến thức về Séc. 

Những địa điểm có thể tiến hành thi Místa,

Thủ đô Praha

Viện ngôn ngữ học và đào tạo chuyên ngành, Trung tâm tập huấn Praha-Voršilská, Voršilská 144/1, 110 00 Praha 1

Viện ngôn ngữ học và đào tạo chuyên ngành, Trung tâm tập huấn Praha-Hostivař, Khu ký túc xá và nhà ăn sinh viên của Trường đại học Sác-lơ, Weilova 1453/2i (nhà 8), 102 00 Praha-Hostivař

Viện ngôn ngữ học và đào tạo chuyên ngành, Trung tâm tập huấn Praha-Krystal, José Martího 2/407 (nhà C), 160 00 Praha 6

Tỉnh Trung Czech

Viện ngôn ngữ học và đào tạo chuyên ngành, Trung tâm nghiên cứu Poděbrady, Jiřího náměstí 1/I, 290 01 Poděbrady

Tỉnh Plzeň

Tường đại học Nam Czech ở  Plzeň, Khoa sư phạmVeleslavínova 42, 301 00 Plzeň

Tỉnh Jihočeský

Trường đại học Nam Czech ở České Budějovice, Khoa sư phạm, Dukelská 9, 370 01 České Budějovice

Tỉnh Liberecký

Trường đại học kỹ thuật tại LiberecUniverzitní náměstí 1410/1 (nhà G), 461 17 Liberec 1

Tỉnh Královéhradecký

Đại học tổng hợp Hradec Králové, Khoa tin học và quản lý, Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové

Tỉnh Olomouc

Trường đại học tổng hợp Palackého ở Olomouc, Khoa Triết học, Křížkovského 10, 772 00 Olomouc

Tỉnh Moravskoslezský

Trường đại học tổng hợp Ostrava, Khoa Triết học, Reální 1476/5, 701 03 Moravská Ostrava

Tỉnh Nam Morava

Trường đại học tổng hợp Masarykova, Khoa Triết học, Môn tiếng Séc cho người nước ngoài, Arne Nováka 1 (nhà D), 602 00 Brno