On-line přihlášky ke zkoušce pro účely udělování státního občanství na termíny 13. 3. a 10. 4. 2021 jsou otevřené. 

Volná místa zbývají zejména ve zkušebních centrech mimo Prahu.

General
Information

Czech Life
and Institutions Exam

Czech Language
Exam

Czech Citizenship Exam

Are you preparing for the Czech Life and Institutions Exam or the Czech Language Exam for Czech citizenship purposes? The Citizenship website is a detailed guide, providing information about the exam and how to prepare for it.

More information